Nieuws

Meer mensen toegang tot een hypotheek met NHG

De NHG-grens voor hypotheekleningen wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar €435.000. Deze verhoging maakt het voor meer mensen mogelijk om een woning te financieren met de bescherming van NHG. NHG biedt een vangnet als woningeigenaren te maken krijgen met financiële problemen, gedwongen verkoop of restschulden.  

Hoewel de impact van NHG verder reikt, kan een woning alleen met NHG gefinancierd worden als deze onder de NHG-grens valt. Ruim 40% van alle koopwoningen in Nederland hebben een hypotheek met NHG. Zowel de borgtochtprovisie – het eenmalige bedrag dat iemand voor een hypotheek met NHG betaalt - als de NHG-grens worden jaarlijks opnieuw bepaald via een vastgestelde methodiek, gebaseerd op de gemiddelde woningwaarde. Hiervan is het doel enerzijds stabiliteit op de woningmarkt creëren en anderzijds zorgen dat mensen toegang behouden tot een hypotheek met NHG. In september was de gemiddelde koopsom van een bestaande woning € 422.000.

Bescherming

De nieuwe NHG-grens neemt in 2024 toe tot  € 435.000 euro, een stijging van € 30.000 ten opzichte van de huidige grens van € 405.000. Voor mensen die de woning willen verduurzamen is extra leenruimte beschikbaar. Met Energie Besparende Voorzieningen wordt de NHG-grens in 2024 € 461.100. De borgtochtprovisie – de kosten voor het afsluiten van een hypotheek met NHG -  blijft gelijk aan die in 2023, namelijk 0,6% van het totale hypotheekbedrag. NHG zet zich in voor een duurzaam en betaalbaar thuis, ook als het tegenzit. Dankzij de verhoging van de NHG-grens komen meer huizenkopers in aanmerking voor de voordelen van NHG, waaronder een veiligere financiële positie en een lagere rente. Met name starters maken veel gebruik van NHG.

Rabobank: "In 2024 stabilisatie huizenprijzen, prijs dan € 33.000 lager dan tijdens piek."

De daling van de huizenprijzen en -verkopen zet dit jaar door, maar de markt stabiliseert naar verwachting in 2024 doordat dalende prijzen en stijgende inkomens de betaalbaarheid vergroten. Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van Rabobank:

  • Huizenprijzen dalen dit jaar naar verwachting gemiddeld met 5,2%. Volgend jaar komt een einde aan de dalende trend; huizenkopers betalen dan gemiddeld nog wel 2,4% minder voor een bestaand koophuis dan in 2023.
  • Naar schatting ligt de prijs van het doorsnee verkochte bestaande koophuis eind 2024 daarmee zo’n € 33.000 euro lager dan op de top van de markt in de zomer van 2022.
  • Door stijgende inkomens kunnen huizenkopers in 2024 weer ongeveer evenveel lenen als voordat de rente begon te stijgen. In combinatie met lagere huizenprijzen verbetert dat de kansen van kopers.
  • Rabobank verwacht dat de doorstroming op de markt voor bestaande koophuizen verder inzakt door de dalende nieuwbouw, wat ook minder transacties betekent.

 

 

Vraag het energielabel op tijd aan

Ga je je huis verkopen? Dan ben je verplicht om een geldig energielabel te tonen. Je moet de labelklasse (A++++ t/m G) vermelden in advertenties. En op het moment van de overdracht moet je de pdf met het energielabel overhandigen aan de nieuwe eigenaar.

Heb je op moment van overdracht geen energielabel, dan kun je een boete krijgen. Ook wanneer de labelklasse ontbreekt in advertenties waarin je het huis te koop zet, bijvoorbeeld op Funda of Facebook, kan je een boete krijgen. Bij Zoek je energielabel kan je checken of jouw woning al een energielabel heeft. Is er nog geen label, neem dan contact op met een energieadviseur om een nieuw label te laten vaststellen.

Zorg ervoor dat je een geldig energielabel hebt op het moment dat je het huis te koop zet. Kopers zien dan tijdens het zoeken al wat het energielabel is en dit geeft ze extra, waardevolle informatie over jouw woning. Laat daarom jouw energielabel registreren vóórdat je de woning te koop zet. Begin daar op tijd mee: veel energieadviseurs hebben het erg druk, dus de aanvraag kan langere tijd duren. Misschien kan de makelaar je helpen om een goede energieadviseur te vinden. Je kan ook zelf een adviseur zoeken.