Nieuws

Afschaffing overdrachtsbelasting voor kopers tussen 18 en 35 jaar
Allereerst lijkt er goed nieuws te zijn voor starters, want vanaf 2021 is de overdrachtsbelasting voor starters van de baan. Een kleine kanttekening: deze regel geldt alleen voor starters tussen de 18 en de 35 jaar die een woning kopen die zij zelf gaan bewonen. Experts zijn kritisch over deze maatregel. Zij verwachten dat dit juist aanleiding kan zijn voor een verdere stijging van huizenprijzen in de categorie starterswoningen. Wij bekijken het graag van de positieve kant en juichen het toe dat starters een voordeel hebben in de concurrentiestrijd met beleggers.

Beleggers moeten dieper in de buidel tasten
Waar voor starters de overdrachtsbelasting vanaf 2021 wordt afgeschaft, moeten beleggers vanaf volgend jaar juist dieper in de buidel tasten. De overdrachtsbelasting voor beleggers stijgt namelijk van 2% naar 8% van de aankoopsom van de woning.

Percentage hypotheekrenteaftrek hogere inkomens daalt, eigenwoningforfait compenseert 
Is uw jaarinkomen hoger dan €68.507? Dan wordt u gezien als een persoon met een hoger inkomen en kunt u met ingang van 1 januari 2021 uw hypotheekrente tegen een lager percentage aftrekken, namelijk 43% in plaats van de huidige 46%. Om dit te compenseren, wordt het eigenwoningforfait volgend jaar verlaagd. Voor woningen tussen de €75.000 en de €1090.000 daalt het eigenwoningforfait van 0,6% naar 0,5%. 

WOZ-waarden stijgen 6-8%
De woningprijzen rijzen al heel 2020 de pan uit, daarom wordt er verwacht dat de WOZ-waarden in 2021 met zo’n 6-8% zullen stijgen. Controleer altijd of de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning correct is, omdat deze bepalend is voor de hoogte van diverse door u te betalen belastingen. 

Studenten en tweeverdieners gaan erop vooruit
Veel (ex-)studenten zitten ermee in hun maag dat hun studieschuld een negatieve invloed heeft op de maximale hypotheek die zij kunnen krijgen. Goed nieuws! Er ligt namelijk een wetsvoorstel op tafel om vanaf 2021 de wegingsfactor te koppelen aan de gemiddelde rente van 5 jaar (de rente van de studieschuld). Dit heeft zowel een positieve invloed op bestaande als op nieuwe studieschulden. 

Ook voor tweeverdieners ligt er een gunstig wetsvoorstel op tafel. Momenteel telt het tweede inkomen voor 80% mee bij het aanvragen van een hypotheek. Het voorstel is om dit per 1 januari 2021 voor 90% mee te laten tellen, wat betekent dat tweeverdieners meer kunnen lenen. 
De verwachting is dat we uiterlijk in november weten of beide wetsvoorstellen worden doorgevoerd.

Aanvraag energielabel wordt een duur grapje
Vanaf 1 januari 2021 komt er een nieuw energielabel en stijgen de kosten voor het aanvragen hiervan naar gemiddeld €190. Op het moment dat u uw woning wilt verkopen bent u verplicht een geldig energielabel te hebben. Heeft u dit niet geregeld, dan krijgt u een boete van €170. Wanneer u een energielabel aanvraagt (of vernieuwt) is deze 10 jaar geldig, ongeacht de invoer van het nieuwe energielabel in 2021. 

2020 SNELLE MARKT

Iedere week komen er weer nieuwe woningen bij, maar ze zijn vaak even snel weer verkocht. Woningen waar flink aan verbouwd en die gemoderniseerd moeten worden, staan soms iets langer te koop.

 

Voor de instapklare woning wordt de hoofdprijs betaald. Kopers kijken niet meer wat kost een woning maar wat zijn onze maandlasten. Voor de verkopers tevens kopers niet zo heel spannend. Zij verkopen hun oude woning voor een hoge prijs maar kopen hun nieuwe woning ook voor een hoge prijs aan. Voor de starters daarentegen is het een heel ander verhaal. Zij betalen momenteel de hoofdprijs. Hier staat echter een gunstig tegentarief tegenover die voor lange tijd, zo'n 25 a 30 jaar vastgezet kan worden. 

 

En dan zijn er ook de verkopers die zelf gaan verkopen. Zonder bemiddeling van makelaar. Want als het zo eenvoudig gaat waarom niet zelf verkopen? Wanneer u de woning via een makelaar te koop zet, hebben zij meestal inzicht in de financiële middelen van de potentiële koper. Ze zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk kijkers uw woning bezoekt om vervolgens de hoogst mogelijke prijs te bewerkstelligen. Dat is wat anders dan een foto op Facebook en de woning verkopen aan de eerste de beste die reageert of erger nog verkopen aan een vriend of familielid. Mochten er later bouwkundige problemen ontstaan is de vriendschapsband snel over. Je lijkt geld te besparen maar als het zoveel meer kan opleveren, ben je misschien toch beter (en verstandiger) af met een makelaar uit je omgeving.